Az Emlékprogramról

Lévay József (Sajószentpéter, 1825. november 18. – Miskolc, 1918. július 4.) költő, műfordító, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Borsod megye főjegyzője, a miskolci református gimnázium tanára. A helyi és országos közéletben is kiemelkedő szerepet vállaló politikus és irodalmi személyiség. Miskolcon egészalakos szobra áll, könyvtár, gimnázium, utca viseli nevét. Munkássága Miskolc szellemi öröksége, a városi értéktár része.

 

A Lévay József Centenáriumi Emlékprogram a költő, műfordító, gimnáziumi tanár, főjegyző halálának 100. évfordulóját kívánja méltó módon megünnepelni.

2015-ben négy miskolci intézmény fogott össze annak érdekében, hogy felmérjék és közzétegyék mindazt a miskolci közgyűjteményekben fellelhető anyagot, ami Lévay személyéhez és munkássághoz kötődik: a Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, a Herman Ottó Múzeum és a MNL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára.

Az Emlékprogram keretében 2017-ben jelent meg Porkoláb Tibor Kultusz és felejtés – Lévay József irodalmi és társadalmi státusza című monográfiája a Ráció Könyvkiadó Ligatura című könyvsorozatban.

2018-ban a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadásában jelent meg Porkoláb Tibor sajtó alá rendezésében Lévay József emlékódáinak és emlékbeszédeinek tudományos szövegkiadása.

A Lévay-adattár összegyűjti, rendszerezi és publikálja Lévay szerzői köteteit, autográf kéziratait, a Lévay által szerkesztett vagy fordított köteteket, a költő tárgyi hagyatékát, a róla szóló szakirodalmat. A honlapon a könyvészeti és leíró adatok mellett digitalizált formában is publikálásra kerül Lévay József versesköteteinek és kéziratainak egy része.

Ugyanitt böngészhetővé válik Lévay József közel 700 tételből álló magánkönyvtárának jegyzéke, melynek alapja a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár online katalógusa.

Az adattár elsősorban lelőhelyjegyzékként funkcionál, de a későbbiekben, megfelelő kapacitás esetén valamennyi feldolgozott dokumentum elektronikus példányainak publikálására is sor kerülhet.

A Centenáriumi Emlékprogram keretében ismeretterjesztő előadássorozat valósult meg a történettudomány, irodalomtudomány képviselői, történészek, irodalomtörténészek, muzeológusok közreműködésével. A havi rendszerességgel megrendezésre kerülő előadások célja volt, hogy a miskolciak jobban megismerjék Lévay József életét, irodalmi, tanári, politikai munkásságát, ezáltal pedig bepillantást nyerjenek a 19. századi Miskolc és Borsod vármegye politikai, társadalmi, oktatási, irodalmi és felekezeti életébe. A 2017 szeptemberében induló program előadói voltak dr. Ugrai János, dr. Fazekas Csaba, dr. Gyulai Éva, dr. Porkoláb Tibor, dr. Prokai Margit, dr. Dienes Dénes.