Lévay József emlékódái és emlékbeszédei

Lévay József emlékódái és emlékbeszédei (Sajtó alá rend., bev., jegyz.: dr. Porkoláb Tibor)

A Kultusz és felejtés – Lévay József irodalmi és társadalmi státusza című, tavaly megjelent monográfiája után dr. Porkoláb Tibor irodalomtörténész, a Miskolci Egyetem docense Lévay munkásságának egy kevésbé ismert területére irányítja rá a figyelmet a költő emlékódáinak és emlékbeszédeinek tudományos szövegkiadásával.

A költő Lévayt az irodalomtörténet-írás a „népnemzeti irányzat” másodvonalához sorolja, aki lírikusként nem ért fel a Petőfi–Arany–Tompa triászhoz. A kötet bevezető tanulmánya és a szövegek olvasása után viszont kijelenthető, hogy a kommemoráció szónoki műfajában Lévay maradandót alkotott, emlékódái és emlékbeszédei az életműnek nemcsak terjedelmében, hanem irodalmi értékét tekintve is meghatározó elemei.

Porkoláb Tibor bevezető tanulmányában a dicsszónok Lévay, „a Szó felkent mestere” és a 19. századi közösségi emlékezet mozgatórugói kerülnek bemutatásra.

A kötetben 27 – kommemorációs alkalomra (emlékünnep, szobor- és portréavatás, sírbeszéd, emléktábla-avatás stb.) írt – szöveg olvasható, melyekkel Lévay az Akadémia, a Kisfaludy Társaság vagy Borsod vármegye felkérésére a magyar irodalom és közélet olyan nagyjainak állít emléket, mint Széchenyi István, Arany János, Kölcsey Ferenc, Deák Ferenc, Tompa Mihály, Kazinczy Ferenc és Kazinczy Gábor, Szemere Bertalan vagy Palóczy László.

A szöveggondozás színvonala, a bőséges jegyzetapparátus mellett a kötet fő erénye, hogy példaként szolgálhat a hasonló szövegkiadások számára a kommemorációs események és előzményeik – forrásokkal ellátott – leírásával.

A kötet a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadásában, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Lévay József Centenáriumi Emlékprogram keretében jelent meg 2018-ban.

A mű szabadon letölthető.